Projecten en referenties

Woongroep voor senioren Haus Greta

Surwold

Woongroep voor senioren Haus Greta

Haus Greta in Surwold combineert twee onlosmakelijk met elkaar verbonden verpleeg- en verzorgingsconcepten op één plek: de ambulante begeleide seniorenwoongemeenschap en de dagverzorging. Geïntegreerd op één niveau in een plaatselijk en lichtdoorstroomd gebouw, harmonieus ingebed in de natuur. Haus Greta in Surwold ondersteunt u en uw familie als de zorg thuis niet meer toereikend is.

De woongroep beschrijft een vernieuwende woonvorm tussen thuiszorg en een stationair verpleeghuis. 10 drempelvrije eenpersoonsappartementen en een tweepersoons appartement met individuele inrichting bieden een vertrouwde en veilige omgeving. Door het maximum van 12 bewoners wordt een aangename familiesfeer gecreëerd. Zorgbehoevenden krijgen een maximum aan inspraak op eigen regie, sociale integratie en individuele zorg in hun eigen huis onder de deskundige begeleiding van verplegend en verzorgend personeel. De 24-uurs verzorging en verpleging door de ambulante verplegingsdienst van Villa Savelsberg biedt u maximale veiligheid.  De drempelloze individuele appartementen, inclusief eigen badkamer, kunnen volgens individuele wensen worden ingericht.

De bewoners worden actief betrokken bij de huishoudelijke taken en activiteiten, rekening houdend met hun individuele capaciteiten en wensen. Samen met de verpleegkundige dienst wordt een vaste dagstructuur ontwikkeld waarbij de betrokkenheid van familieleden en vrijwilligers bijzonder belangrijk is.

In de dagopvang kunnen de gasten de dag actief en in de gemeenschap doorbrengen in kleine groepen met een gevarieerd zorgaanbod en professionele verpleging. Zij ontmoeten regelmatig vrienden en bekenden, mede dankzij het netwerk met de woongroep op de begane grond. In het kader van het activiteitenaanbod kan iedereen zich inzetten naar gelang van zijn belangstelling en bekwaamheden. Dit helpt u om uw vaardigheden en onafhankelijkheid te behouden. U wordt thuis opgehaald door de rolstoeltoegankelijke vervoersdienst, organiseert uw dag samen met de Villa Savelsberg-verplegingsdienst en wordt stipt op het door u gewenste tijdstip weer thuisgebracht. Natuurlijk wordt er ook voor uw therapie en doktersafspraken gezorgd. Dit ontlast u en uw familieleden.

110
Wij bouwen aardbevingsbestendig!