Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud:

Günter Terfehr Bautechniker GmbH & Co. KG

Industriestraße 2
26899 Rhede (Ems)

T +49 4964 604200
F +49 4964 604201

E info@terfehr.de

Gemachtigden in de zin van de Teledienstgesetz: Gerrit Terfehr, Jürgen Mauer

Inschrijving in het handelsregister: Amtsgericht Osnabrück: HRB 121147

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 221931971

Hoofdkantoor van de onderneming: Rhede (Ems)

Vertegenwoordigd door de persoonlijk aansprakelijke vennoot: Terfehr Verwaltungs GmbH, Industriestraße 2, 26899 Rhede (Ems)

Vertegenwoordigd door de directeuren: Gerrit Terfehr, Jürgen Mauer

Kantongerecht: Amtsgericht Osnabrück

Registratienummer: HRB 121646

Terfehr Projectontwikkeling GmbH

Industriestraße 2
26899 Rhede (Ems)

T +49 4964 604200
F +49 4964 604201

E info@terfehr.de

Gemachtigden in de zin van de teledienstenwet: Gerrit Terfehr, Johannes Kirchner

Inschrijving in het handelsregister: Amtsgericht Osnabrück: HRB 205262

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 221931971

Hoofdkantoor van de onderneming: Rhede (Ems)

Disclaimer

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie veroorzaakt werd, zijn uitgesloten, tenzij bewezen kan worden dat de auteur met opzet of grove nalatigheid gehandeld heeft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

In zijn uitspraak van 12 mei 1998 heeft het Landgericht Hamburg geoordeeld dat het plaatsen van links ook leidt tot medeverantwoordelijkheid voor het via deze links aangeboden materiaal. Volgens het Regionale Gerechtshof kan dit alleen voorkomen worden door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. De auteur heeft op deze pagina’s links geplaatst naar andere pagina’s op het Internet. Voor al deze links geldt: De auteur verklaart uitdrukkelijk dat hij geen enkele invloed heeft op de vormgeving en de inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s op deze homepage en neemt hij deze inhoud niet over als de zijne. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert de auteur zich nogmaals uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die na het maken van de link veranderd werden. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen die binnen de eigen website van de auteur geplaatst zijn, alsook voor bijdragen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar verwezen wordt, en niet bij degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Auteursrecht en handelsmerkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te hanteren. Alle merken en handelsmerken die op de website vermeld worden en eventueel door derden beschermd zijn, zijn zonder enige beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. Louter de vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door rechten van derden! Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Duplicatie of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) in te voeren, geschiedt de invoer van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan – indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet beschouwd worden als deel van de internetpublicatie waarnaar u verwezen werd. Indien delen of afzonderlijke bewoordingen van deze verklaring niet wettig of juist zijn, blijven de inhoud of de geldigheid van de andere delen daardoor onaangetast.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. uw IP-adres) alsook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Wij bouwen aardbevingsbestendig!