Privacybeleid


1. Gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een beknopt overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming, verwijzen wij u naar onze verklaring over gegevensbescherming die onderaan deze tekst staat.

Verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. U vindt zijn contactgegevens in het Impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Het gaat hoofdzakelijk om technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop een pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een storingsvrije werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist worden. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen op het in het Impressum vermelde adres en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en hulpmiddelen van derde leveranciers

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt hoofdzakelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of ze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring over gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij zullen u in deze privacyverklaring informeren over de opties om bezwaar aan te tekenen.

2. Algemene toelichtingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze webpagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op Internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Günter Terfehr
Bautechniker GmbH & Co. KG
Industriestraße 2
26899 Rhede (Ems)

Telefoon: +49 4964 604200
E-mail: info@terfehr.de

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke).

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel vormen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de Staatscommissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf gevestigd is. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt er recht op dat de gegevens die wij op grond van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, aan u of aan een derde worden overhandigd in een gangbaar, leesbaar formaat. Als u vraagt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zal dat alleen gebeuren voor zover dat technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt, gebruikt deze site SSL of TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL of TLS encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden gelezen worden.

Informatie, blokkeren, wissen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het Impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen commerciële e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van de Internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “Session-Cookies”. Zij worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in specifieke gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op grond van Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde verstrekking van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden die in deze verklaring over gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertyp und Browserversion
  • verwendetes Betriebssystem
  • Referrer URL
  • Hostname des zugreifenden Rechners
  • Uhrzeit der Serveranfrage
  • IP-Adresse

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met daaronder de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij verstrekken deze gegevens niet zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens berust dus uitsluitend op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons volstaat voor dit doel. De wettigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming om ze op te slaan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Reageerfunctie op deze website

Voor de reageerfunctie op deze site worden, behalve uw reactie, ook gegevens opgeslagen over wanneer de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

Opslaan van het IP-adres

Onze reageerfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die reacties plaatsen. Aangezien wij reacties op onze site niet controleren voordat zij geactiveerd worden, hebben wij deze gegevens nodig om tegen de auteur te kunnen optreden in geval van wetsovertredingen, zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich abonneren op reacties nadat u zich geregistreerd hebt. U zult een bevestigingsmail ontvangen om te verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment voor deze functie afmelden via een link in de infomails. In dat geval worden de gegevens die u in het kader van de inschrijving op reacties hebt ingevoerd, gewist; als u ons deze gegevens echter voor andere doeleinden en op een ander moment (bv. bestelling van een nieuwsbrief) hebt doorgegeven, blijven ze bij ons.

Bewaartermijn van de reacties

De reacties en de bijbehorende gegevens (bv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website staan totdat de becommentarieerde inhoud volledig verwijderd is of de reacties om wettelijke redenen verwijderd moeten worden (bv. aanstootgevende opmerkingen).

Rechtsgrondslag

De opslag van de reacties is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

4. Sociale media

Facebook plugins (Like & Deel knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Like-knop” (“Vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt er via de plugin een rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook ontvangt zo de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook “Like”-knop klikt terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Facebook-profiel koppelen. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s met uw gebruikersaccount in verband brengen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens, noch van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s met uw Facebook-gebruikersaccount in verband kan brengen, logt u dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter-plugin

Functies van de Twitter-dienst zijn op onze pagina’s geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door Twitter en de functie “Re-Tweet” te gebruiken, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ plugin

Onze pagina’s gebruiken functies van Google+. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Verzamelen en verspreiden van informatie: Met de Google+ knop kunt u informatie wereldwijd publiceren. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven, als informatie over de pagina die u bekeek toen u op +1 klikte. Uw +1’s kunnen als mededelingen samen met uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op het internet.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+ knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de naam moet bevatten die voor het profiel gekozen is. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan getoond worden aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie: Naast het hierboven uiteengezette gebruik, zal de door u verstrekte informatie gebruikt worden in overeenstemming met het geldende privacybeleid van Google. Google kan samengevoegde statistieken publiceren over de +1-activiteiten van gebruikers of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites.

Instagram-plugin

Functies van de Instagram-dienst zijn op onze pagina’s geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

Als u ingelogd bent op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens, noch van het gebruik ervan door Instagram.

Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Tumblr plugin

Onze pagina’s gebruiken knoppen van de Tumblr-dienst. De aanbieder is Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS.

Met deze knoppen kunt u een bericht of pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites bezoekt met een Tumblr-button, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr verzamelt en doorgeeft met behulp van deze plugin. Zoals het er nu uitziet, worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betrokken website doorgegeven.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met LinkedIn-functies wordt opgeroepen, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt er met uw IP-adres van op de hoogte gebracht dat u onze website hebt bezocht. Als u op de LinkedIn “Recommend” knop klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn account, is het mogelijk dat LinkedIn uw bezoek aan onze website met u en uw gebruikersaccount in verband brengt. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens of van het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING Plugin

Onze website gebruikt functies van het XING-netwerk. De provider is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van onze pagina’s die XING functies bevatten wordt opgeroepen, wordt er een verbinding met de XING servers tot stand gebracht. Voor zover wij weten, worden daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Vooral worden geen IP-adressen opgeslagen of het gebruiksgedrag geëvalueerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de XING verklaring over gegevensbescherming op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest plugin

Op onze site gebruiken wij sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat beheerd wordt door Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Wanneer u een pagina oproept die zo’n plugin bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest servers. De plugin zendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analyse-tools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op grond van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gedrag van de gebruikers te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door een cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat Google deze gegevens verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal tegengaan: Google Analytics deactiveren.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kunt u het privacybeleid van Google raadplegen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van bestelgegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse autoriteiten inzake gegevensbescherming volledig toe.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, en van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals aangegeven in het item “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

WordPress Statistieken

Deze website gebruikt het WordPress-hulpprogramma Stats om de toegang van bezoekers statistisch te analyseren. De aanbieder is Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, Verenigde Staten.

WordPress Stats gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd.

“WordPress Stats” cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Het opslaan van “WordPress Stats” cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door in uw browser een opt-out cookie in te stellen door op deze link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google AdSense

Deze website gebruikt Google AdSense, een dienst voor de integratie van advertenties van Google Inc (“Google”). De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense gebruikt “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Google AdSense gebruikt ook zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Via deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze pagina’s worden geanalyseerd.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen gegevens.

Het opslaan van AdSense-cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij het gedrag van de gebruikers te analyseren, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bestemde instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven omschreven doel.

Google Analytics remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de reclamedoelgroepen die met Google Analytics Remarketing zijn gemaakt, te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op die manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op grond van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bv. mobiele telefoon) ook op een ander eindapparaat van u (bv. tablet of PC) worden weergegeven.

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, zal Google uw web- en app-browsergeschiedenis voor dit doel aan uw Google-account koppelen. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen getoond worden op elk toestel waarop u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk aan onze Google Analytics-gegevens worden gekoppeld om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device ad targeting.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account zijn samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij een geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een onlinereclameprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie geplaatst voor het Conversion-Tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd werd.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet over de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De informatie die met de Conversion-Cookies wordt verkregen, wordt gebruikt om statistieken te maken van de conversies van AdWords-klanten die voor Conversion Tracking hebben gekozen. De klanten leren het totale aantal gebruikers kennen dat op hun advertentie geklikt heeft en doorgestuurd werd naar een pagina met een Conversion Tracking Tag. Zij ontvangen echter geen informatie die gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking Cookie gemakkelijk uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion Tracking statistieken.

De opslag van “Conversion-Cookies” is gebaseerd op Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gedrag van de gebruikers te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of het invoeren van gegevens op onze websites (bv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gedaan wordt. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (b.v. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen die de gebruiker maakt). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA analyses lopen geheel op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google, zie de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekactie-pixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) voor het meten van conversies.

Zo kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat zij op de website van de aanbieder zijn terechtgekomen door op een Facebook-advertentie te klikken. Zo kan de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden worden geëvalueerd en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen reclamedoeleinden kan gebruiken, overeenkomstig het beleid van Facebook inzake het gebruik van gegevens. Hierdoor kan Facebook advertenties laten zien op Facebook-pagina’s, maar ook daarbuiten. Op dit gebruik van de gegevens kunnen wij als beheerder van de site geen invloed uitoefenen.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” uitschakelen in de sectie instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens berust uitsluitend op uw toestemming (Art. 6 par. 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, en worden gewist nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website gebruikt de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst waarmee, onder andere, het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens invoert om nieuwsbrieven te kunnen ontvangen (bv. uw e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp heeft een certificering volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die ervoor moet zorgen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de VS worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (de zogenaamde web-beacon) een verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht geopend is en op welke links er eventueel geklikt is. Bovendien worden technische gegevens geregistreerd (bv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen gebruikt worden om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wenst, moet u zich uitschrijven voor de nieuwsbrief. Daartoe stellen wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link ter beschikking. Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op de website uitschrijven.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u verstrekt om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, en worden van onze servers en van de servers van MailChimp verwijderd nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden worden opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Voor meer details, zie de gegevensbeschermingsbepalingen van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Totstandkoming van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde “Data-Processing-Agreement” gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en ze niet aan derden door te geven. Deze overeenkomst kan worden bekeken op de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. plugins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de YouTube-site die door Google wordt beheerd. De beheerder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een YouTube-plugin, wordt er een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u bezocht hebt.

Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Vimeo

Onze website gebruikt plugins van het videoportaal Vimeo. De aanbieder is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt die voorzien zijn van een Vimeo-plugin, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de server van Vimeo meegedeeld welke van onze pagina’s u bezocht hebt. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit geldt ook als u niet bent ingelogd op Vimeo of geen account hebt bij Vimeo. De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de server van Vimeo in de VS.

Als u ingelogd bent op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw Vimeo-account.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens kunt u het privacybeleid van Vimeo raadplegen op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Lettertypen

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste web-lettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daartoe moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gebracht dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser geen web-lettertypes ondersteunt, zal een standaardlettertype van uw computer worden gebruikt

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt de cartografische dienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Wij bouwen aardbevingsbestendig!